Pogrebna firma ,, SUZA INTERNACIONAL ,,
 iz Beograda prevozi pokojnike i vrši eshumaciju  iz cele Evrope do svih prostora bivše YU ( Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora,Makedonija,Kosovo) Rumunije, Bugarske, Grčke, Albanije, Italije svih veroispovesti po njihovim običajima i željama.
Za sve informacije 00-24 sata u vašim najtežim trenucima.
gsm. ++31(0)65 021 2956
www.suza-internacional.eu     pogrebno@hotmail.com
 
O B A V E Š T E N J E
Na zahtev mnogih naših klijenata naša pogrebna firma je odlučila da sklopi ugovore sa familijom za slučaj upokojenja. Naime ugovorom se obavezuju da će platiti dogovoreni iznos u 24 mesečnih rata i u slučaju da se nešto desi naša firma je dužna prevoziti upokojeno lice do mesta sahrane sa kompletnom opremom ( sanduk limeni i drveni, pokrov, krst sa imenom pokojika ), kompletnim papirima u opštini i Ambasadi dotične zemlje. Jedino Mortuarijum je na račun familije pošto su tu ne predviđena koštanja.
Za sva Vaša pitanja i dalje dogovore obratite se na gornje navedeni telefon ili preko e-mail.

 

 
Klusjesbedrijf ,, SASCHA ,,
De Bilt, Sve popravke električnih instalacija i instaliranje novih kao i kućne popravke i montaže.
gsm++31(0)65-0212956
e-mail: klusjesman@info-yu.com  website: www.klussertjes.nl

 

 
K o m b i   p r e v o z
Holandija - Srbija
Željko Todorović
Viber 00 381 648 210170
 
 
PRASEĆE I JAGNJEĆE PEČENJE
DE ENGEL - Afhaal, Catering, Eethuis
tel. 010 244 0524   gsm. 065 110 7452
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 -

VAŠE REKLAME NA SAJTU WWW.PRAVOSLAVLJE.NL

 ///  Krštenja  ///  Venčanja  ///  Molitve /// Slave ///  Duborezac /// Aplikacije  ///  Duhovne pouke ///

 

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZAPADNO-EVROPSKA MOJA EPARHIJA U DIJASPORI PRAVOSLAVNI RADIO

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HOLANDIJI DOPUNSKA ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA HOLANDIJA FACEBOOK GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl