Sveštenik otac Dušan Vučić 068 784 8834

Predsednik:Milosav Barjaktarović 0031(0)62 005 1147  e-mail. milobarjak@hetnet.nl      Website: www.pravoslavlje.nl  webmaster@pravoslavlje.nlalert-box-begin


Copyright © 2005 -

Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија

///  Linkovi  ///  Krštenja  ///  Venčanja  ///  Molitve /// Slave /// Aplikacije  /// Duhovne pouke ///

 

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE   PRAVOSLAVNI RADIO 

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HOLANDIJI FACEBOOK GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl