APLIKACIJE ZA VAŠE TELEFONE

PRAVOSLAVAC - Хаџи Срђан Ћирковић.

PRAVOSLAVNE ČUDOTVORNE IKONE - Хаџи Срђан Ћирковић.

ISTORIJA PRAVOSLAVNIH MANASTIRA I CRKAVA - Хаџи Срђан Ћирковић.

PRAVOSLAVNI CRKVENI KALENDAR I MOLITVENIK  - Хаџи Срђан Ћирковић.

SLAVSKI PODSETNIK - Хаџи Срђан Ћирковић.

ŽITIJE SVETIH - Хаџи Срђан Ћирковић.

OHRIDSKI PROLOG  - Хаџи Срђан Ћирковић.

DOBROTOLJUBLJE - Хаџи Срђан Ћирковић.

HILANDAR  - Хаџи Срђан Ћирковић.

SVETA GORA INFO  - Хаџи Срђан Ћирковић.

 


Copyright © 2005 -

Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија

///  Linkovi  ///  Krštenja  ///  Venčanja  ///  Molitve /// Slave /// Aplikacije  /// Duhovne pouke ///

 

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PRAVOSLAVNI RADIO

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HOLANDIJI FACEBOOK GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl

///  Linkovi  ///  Krštenja  ///  Venčanja  ///  Molitve /// Slave /// Aplikacije  /// Duhovne pouke ///

 

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PRAVOSLAVNI RADIO

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HOLANDIJI FACEBOOK GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl