Draga braćo i sestre, poštovani posetioci !

Naša je velika radost da Vas upoznamo sa velikim brojem srpskih svetinja

MANASTIRA I CRKAVA.

Ako i Vi želite da se Svetinja iz Vašeg mesta nalazi na sajtu pošaljite nam par slika sa tekstom.   

 

S r p s k i   M a n a s t i r i                             S r p s k e   C r k v e


  Copyright © 2005 -

Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија

///  Linkovi  ///  Krštenja  ///  Venčanja  ///  Molitve /// Slave /// Aplikacije  /// Duhovne pouke ///

 

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PRAVOSLAVNI RADIO

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HOLANDIJI FACEBOOK GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl