//// FIRMA //// OPREMA //// SARADNICI //// INFORMACIJE //// UPOKOJENI //// VOZNI PARK //// KONTAKT ////

//// NEDERLANDS //// ROMANIA //// SHQIPTAR //// ISLAM //// AHIRET ////

O B A V E Š T E N J E

Na zahtev mnogih naših klijenata naša pogrebna firma je odlučila da sklopi ugovore sa familijom za slučaj upokojenja. Naime ugovorom se obavezuju da će platiti dogovoreni iznos u 24 mesečnih rata i u slučaju da se nešto desi naša firma je dužna prevoziti upokojeno lice do mesta sahrane sa kompletnom opremom
( sanduk limeni i drveni, pokrov, krst sa imenom pokojika )
kompletnim papirima u opštini i Ambasadi dotične zemlje.
Jedino Mortuarijum je na račun familije pošto su tu ne predviđena koštanja.

Za sva Vaša pitanja i dalje dogovore obratite se na gornje navedeni telefon ili preko e-mail.

 

POGREBNA FIRMA

,, SUZA INTERNACIONAL ,,

SA VAMA U NAJTEŽIM TRENUCIMA

7 dana u nedelji / 24 sata dnevno

VAMA NA USLUZI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 


Copyright © 2010 -

Internacionalna i nacionalna pogrebna firma ,, SUZA INTERNACIONAL ,,  -  Jovijanova 5a, 11000 Beograd, Republika Srbija