//// FIRMA //// OPREMA //// SARADNICI //// INFORMACIJE //// UPOKOJENI //// VOZNI PARK //// KONTAKT ////

//// NEDERLANDS //// ROMANIA //// SHQIPTAR //// ISLAM //// AHIRET ////

 

O B A V E Š T E N J E

Na zahtev mnogih naših klijenata naša pogrebna firma je odlučila da sklopi ugovore sa familijom za slučaj upokojenja. Naime ugovorom se obavezuju da će platiti dogovoreni iznos u 24 mesečnih rata i u slučaju da se nešto desi naša firma je dužna prevoziti upokojeno lice do mesta sahrane sa kompletnom opremom
( sanduk limeni i drveni, pokrov, krst sa imenom pokojika )
kompletnim papirima u opštini i Ambasadi dotične zemlje.
Jedino Mortuarijum je na račun familije pošto su tu ne predviđena koštanja.

Za sva Vaša pitanja i dalje dogovore obratite se na gornje navedeni telefon ili preko e-mail.

 

Kako postupiti kad Vas zadesi u porodici smrtni slučaj?

VAŽNA OBAVEŠTENJA!

U koliko je potrebno vršimo prevoz pokojnika i za druge pogrebne firme sa ili bez svoje pogrebne opreme.

O svemu se možemo precizno dogovoriti. Stojimo Vam na raspolaganju.

-         Ako je smrt iznenadna u porodici, odmah pozvati policiju koja preuzima dalju istragu i formira dosije o pokojniku.

-         Ako je nastupila smrt u porodici a istorija bolesti i tok lečenja je poznata Vašem kućnom lekaru, odmah pozvati kućnog lekara koji će preduzeti dalje korake. Takođe odmah pozvati pogrebnu firmu Suza-Internacional ( proslediti Vaše lične podatke, podatke o pokojniku, i telefon kućnog doktora za slučaj potrebe oko sređivanja prevoznih papira ).

-         Ako se smrt zadesi na javnom mestu, automatski će policija preduzeti sve mere i obavestiće Vas o slučaju a vi možete odmah pozvati pogrebnu firmu Suza-Internacional.

-         Ako se smrt zadesi u bolnici, bolnica će Vas odmah obavestiti a vi pozovite odmah našu pogrebnu firmu.

-         Ako se smrt zadesi u staračkom domu, odgovorno osoblje ce Vas informisati o slučaju a vi pozovite odmah našu pogrebnu firmu.

Pri svakom kontaktu sa Pogrebnom firmom imajte pri ruci Vaše podatke i telefone, podatke o pokojniku, telefone policije, kućnog lekara, bolnice, mortuarijuma, staračkih domova ili osoba koje su iz tih instanci kontaktirale sa Vama ( svaki naj manji podatak je i te kako dragocen u tim momentima ).

Važno:

Kad Vas zadesi nesreća

1. Pozovite našu firmu za sve važne informacije šta treba od papira i na koji se način mogu dobiti.

2. Od lekara koji je konstantovao smrt morate odmah dobiti MEDICAL STATEMENT i VERKLARING VAN OVERLIJDEN.

3. Pozovite naj bliži mortuarijum ( ako je pokojni(k)(ca) umr(o)(la) kući ).

4. Planirajte kada želite rastanak ( afscheid ) od pokojni(ce)(ka) u mortuarijumu.

5. Planirajte kada i gde želite da se pokojni(ca)(k) sahrani.

6. Sve papire za transport SREĐUJE NAŠA FIRMA o svom trošku kao i troškove u Konzulatu.

Iz našeg višegodišnjeg iskustva smo došli do zakljčka da NIJE poželjno da familija pokojnika počinje razgovore sa ( bolnicom, opštinom, mortuarijumom, socijalnim radnikom, osiguravajućim društima i od njih zatraži pomoć ili savete oko izdavanja transportnih papira jer se to uvek mnogo zakomplikuje i onemogućava nam da brzo i efikasno odradimo naš deo posla. Puno tih instanci i ne zna šta je sve potrebno da bi izvršio prevoz pokojni(ka)(ce)u inostranstvu do mesta sahrane. Dovoljno je dati broj telefona našem predstavniku i on će uspostaviti dalji kontakt i ugovoriti termine preuzimanja pokojnika, transporta i sve ostalo što je potrebno da se što efikasnije i na naj brži način organizuje prevoz pokojnika do mesta sahrane. Sve oko prevoza i sređivanja dokumenata prepustite predstavniku naše firme jer se papiri naj brže sređuju i kompletni su. U koliko naš predstavnik ima nekih pitanja za Vas odmah će Vas kontaktirati i konsultovati a mi Vas molimo da nam svesrdno tada izadjete u susret.

Iskustvo nam je bar ovde u Holandiji da svako angažovanje ovdašnjih pogrebnih firmi oko organizovanja,sređivanja papira i transporta ( što je obaveza naše pogrebne firme ) sigurno Vaš može koštati i do 2000,00 eura više.

Poštovani posetioci i korisnici naših usluga

Ostavite sve naše predrasude i Balkansko razmišljanje.

OSIGURAJTE VAŠU PORODICU I VAS NA VREME DOK NIJE KASNO.

U principu svako osiguranje gde se prilikom nesrečnog slučaja dobija
GOTOV NOVAC NA RUKE
je dobro i najbolje stim što od osiguranja do osiguranja varira mesečni iznos uplate koje opterećuje kućni budžet.

 

Primer jednog pogrebnog tj. životnog osiguranja kod Monute ( ima više osiguravajućih firmi u NL ).

Suprug 52 godine

 
Osiguran na 5000,00 eura isplata na ruke kad se desi slučaj
 
Plaća se mesečno  17,00 eura
 
Supruga 44 godine
 
Osigurana na 5000,00 eura isplata na ruke kad se desi slučaj
 
Plaća se mesečno 10,00 eura

Ako prilikom tragičnog događaja ne možete da se odlučite i želite da Vam mi pomognemo i dajemo savet uvek nas kontaktirajte telefonom, mailom ili faksom.

TAKOĐE VRŠIMO USLUGE PO CELOJ EVROPI AKO IMAMO VAŠU SIGURNOST I UPLATITE DEO AVANSA NA RAČUN
,, Suza-Internacional ,,

Uspostavite kontakt sa nama, ako se u svemu dogovorimo i prihvatamo obostrano svoje obaveze možete odmah uplatiti avans.

WESTERNUNION
Slaviša Jovanović
Burgemeester van Heemstrakwartier 217
3731TG De Bilt    Nederland
ili preko
IBAN & SWIFT
NL84INGB0007940189    INGBNL2A  t.n.v  S. Jovanovic De Bilt  Nederland

Posle uplate koja pristiže za manje od sat vremena dovoljno je da nas o tome obavestite na bilo koji način telefonom, faksom ili e-mailom. Po prispeću avansa poslaćemo Vam poštom na Vašu adresu ugovor i računom o plaćenom avansu.

Posle uplate avansa Vi ste obezbedili dogovorenu uslugu i dogovorenog dana naša firma će Vam sve po dogovoru odraditi.

Hvala na poverenju !      Uvek smo povoljniji i uslužniji od drugih !


Copyright © 2010 -

Internacionaal i nacionaal Uitvaartverzorging ,, SUZA INTERNACIONAL ,,  -  Jovijanova 5a, 11000 Beograd,    Republiek Servie